Karel Demel: Geneze Labyrintu světa

date of exhibition: 2003/10/10 -
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: autorská