Pozvánka na vyprávění Huga Demartini o svém díle

date of exhibition: 1988/05/05
institution: Ústav teorie a dějin umění ČSAV
type of exhibition: přednáška/projev