Sedm grafiků

date of exhibition: 1958
institution: Divadlo Stanislava Kostky Neumanna
type of exhibition: kolektivní