Zdeněk Palcr: Sochy, Miloslav Chlupáč: Kresby

date of exhibition: 1998/04 - 1998/05
institution: Muzeum a galerie
type of exhibition: kolektivní