Zdeněk Palcr: Sochy, Miloslav Chlupáč: Kresby

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Miloslav Chlupáč