Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus, optické koláže a grafiky

date of exhibition: 1995/08/03 - 1995/09/26
institution: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
type of exhibition: autorská