Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus, Světelnokinetické a optickoreflexní objekty

date of exhibition: 1996/03/28 - 1996/05/19
institution: Pražákův palác
type of exhibition: autorská