Pocta velikánům: 80 let filmu ve Zlíně / Honoring the Greats: 80 Years of Film in Zlín

date of exhibition: 2016/07/04 - 2016/08/28
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní