Milan Dobeš: Modré obdobie

date of exhibition: 1997/05/14 -
institution: Galéria Slovenskej sporiteľne
type of exhibition: autorská