Jan Vlček: Iniciace / Initiation, Magdalena Jetelová: Bez názvu / Untitled, Kurt Gebauer: Zvrcholnění / Climaxing

date of exhibition: 2007/10/03
institution: Hotel Prezident
type of exhibition: performace/akce