Milena Dopitová: Pojď, ukážu ti cestu rájem / Come, I'll show you the way through Paradise, Odmítnuté práce pro EXPO 2000 Hannover / Refused works for EXPO 2000 Hannover

date of exhibition: 2000/09/05 - 2000/10/07
institution: Galerie Jiří Švestka, Jungmannova
type of exhibition: autorská