INFOPHR: Cizorodé struktury v krajině měst

date of exhibition: 2006/05/19 - 2006/06/05
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: kolektivní