INFOPHR: Cizorodé struktury v krajině měst

institution, city, address
Galerie NoD, Praha, Dlouhá 33, Praha 1