Pokus o výstavu na veřejném prostranství

date of exhibition: 1949
institution: Václavské náměstí 13-15
type of exhibition: kolektivní

notes:
při IX. sjezdu KSČ