Martin Salcman: Výběr z životního díla

date of exhibition: 1950/05/19 - 1950/06/18
institution: Alšova síň Umělecké besedy
type of exhibition: autorská