Pavel Humhal: Obrazy, instalace

date of exhibition: 1990/02/09 - 1990/03/01
institution: Galerie pod podloubím
type of exhibition: autorská