Luděk Rathouský

date of exhibition: 2008/02/21 - 2008/03/16
institution: Entrance Gallery, Karlin Studios
type of exhibition: autorská

notes:
Nezvaní hosté
Vtíravá všudypřítomná otázka po důvodech vzniku vizuálního díla je důležitým faktorem selektivní představy o budoucím díle. Její neustálé trýznivé nastolování (proč danou představu zhmotňovat) omezuje formální masovou produkci. Hypertrofuje touhu po obsažnosti.
Jednoznačné přijetí klasické technologie výroby uměleckého díla. Nutkavá potřeba nebo spíše racionální rozhodnutí, na jehož základě si umělec lacině obhajuje svoji postradatelnou roli ve společnosti. Snadnost dosažení uspokojivého výsledku.
Dětinská radost pokrývat čistý formát barvami, poskládanými do objektů, které výsledně napodobují známý svět. Perverzní touha po nesmrtelnosti. Neochota dospět, neochota vidět svět racionálně s předpřipravenou škálou konvenčních emocí.
zdroj - www.entrancegallery.com