Tvůrčí skupina UB 12

date of exhibition: 1965/10/17 - 1965/11/21
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní