Contemporary Czechoslovakian Art

date of exhibition: 1969/05/16 - 1969/06/30
institution: Jacques Baruch Gallery
type of exhibition: kolektivní

notes:
1969, výstava nakonec přesunuta