Richard Wiesner: Zvětšenina

date of exhibition: 2005/09/06 - 2005/10/05
institution: Entrance Gallery, Karlin Studios
type of exhibition: autorská

notes:
ZVĚTŠENINA – cyklus černobílých fotografií (6x), 1 x 1m, 2005
Jedná se o nalezený materiál, který není žádným způsobem manipulován a je prezentován v původní kvalitě a kompozici. Při výběru snímků autor hledal možný příběh, který by mohl být v nalezeném materiálu zakódován. Týká se spíše původního majitele negativu a jeho osobních důvodů.
Wiesner představuje fotografie jako nezkreslenou sondu do soukromí anonymního člověka, která však s sebou nese jasnou časovou a politickou zařaditelnost.