Tamara Moyzes: TV t_error

date of exhibition: 2007/03/26 - 2007/05/13
institution: Entrance Gallery, Karlin Studios
type of exhibition: autorská

notes:
www.tvterror.cz
Rómska televízia Tamary Moyzes
Tamara Moyzes vo svojom najnovšom projekte nazvanom TV t_error nevybočuje z orientácie na politické problémy, ktorá je pre ňu charakteristická. Zaoberá sa tematikou, ktorá patrí v českej spoločnosti medzi najkontroverznejšie – spolužitím s rómskou menšinou. Jej výpoveď je obzvlášť aktuálna ako umelecký príspevok do súčasnej politickej diskusie. Ilustruje stav verejnej mienky, v ktorej sa politik stáva národným hrdinom vďaka svojim rasistickým výrokom len preto, že sa nebojí otvorene vyjadriť, čo si väčšina ľudí myslí.
Vo svojich videách autorka ponúka provokatívnu otázku: čo ak by každodenná diskriminácia dohnala Rómov k sebevražedným atentátom? K atentátom sa čím viac uchyľujú nielen organizované teroristické skupiny, ale aj zúfalí izolovaní jednotlivci. Myšlienka na zviditeľnenie vlastného problému takýmto spôsobom sa môže objaviť a objavuje v každej diskriminovanej komunite. Inštruktážne video v rómštine je tragikomickou paródiou palestínskeho videa o výrobe výbušniny, ktoré sa s rozšírením techniky malo možnosť dostať do každej domácnosti. V súčasnosti je totiž zostrojenie bomby jednoduché ako uvarenie knedlíka.
Osobné výpovede Rómov v štylizácii samovražedných atentátnikov sú skutočnými príbehmi, čo pripomína, že na prvý pohľad šokujúca paralela k situácii palestínskych teroristov nie je až taká vzdialená. Z dokumentárnych videí, ktoré zachytávajú rozhovory s ľuďmi na ulici, je zrejmé, že väčšinová spoločnosť sa s Rómami bežne takmer vôbec nestretáva, napriek tomu má však svoj vyprofilovaný, no zväčša stereotypný názor vytvorený. „Nevadia nám“ ak sú „slušní“, čo v newspeaku znamená asimilovaní.
Hlavnú úlohu vo vytváraní väčšinových názorov zohráva televízia. Je to médium sprostredkovaných správ o selektovanej realite, cez ktoré sú verejnosti podprahovo podsúvané názory. Zároveň je to spôsob spoločenského filtra nepohodlných a nevhodných správ. Tamara Moyzes sa nepúšťa do priamej kritiky médií, ale využíva a odkrýva ich postupy: v umeleckom projekte svojej súkromnej televízie sprostredkúva zmes reality a priznanej aranžovanej skutočnosti. Hranica medzi nimi však môže byť nebadateľná. Niektoré autorkine videá zámerne narábajú s fenoménom „home-videa“, ktoré prekračuje spoločenské a distribučné limity.
Tamara Moyzes nevolí vo svojej tvorbe akademický prístup, jej diela sú priamou intervenciou – skutočnosť nekomentuje z diaľky, ale vstupuje do centra diania. Ľudia v jej fiktívnych dokumentoch nie sú herci a ich umelecká „rola“ je len zvýraznením a domyslením ich reálneho postavenia. Na formulovanie súčasných spoločenských kontroverzií volí autorka zmes dokumentárnych, patetických a humorných záberov. Parodické spracovanie je však stratégiou, ktorá situáciu neodľahčuje, skôr prezentuje výbušný obsah v pre nás stráviteľnej podobe.
Lenka Kukurová
zdroj - www.entrancegallery.com