Troja 93

date of exhibition: 1993/09/07 - 1993/10/12
institution: Botanická zahrada hlavního města Prahy
type of exhibition: kolektivní