Přírůstky sbírek 1989 - 1994

date of exhibition: 1995/04/26 - 1995/06/18
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní