Michael Bielicky, Kamila B. Richter: Falling Times

date of exhibition: 2008/10/18 - 2008/02/08
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní