Jan Pfeiffer: Za zády se rozprostírá tušená krajina

date of exhibition: 2011/07/21 - 2011/08/07
institution: Galerie Kostka
type of exhibition: autorská