Renata Rozsívalová: Tapiserie

date of exhibition: 1996/11/21 - 1997/01/12
institution: Severočeské muzeum
type of exhibition: autorská