Čestmír Janošek: Praha - Kolín

date of exhibition: 1995/10/04 - 1995/11/19
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská