Ignác Bizmayer

date of exhibition: 1951/11/30 - 1951/12/15
institution: Výstavní síň Ars Melantrich
type of exhibition: autorská