Pavel Mühlbauer: Obrazy, kresby

date of exhibition: 1996/04/18 - 1996/08/25
institution: Galerie Slováckého muzea
type of exhibition: autorská