Richard Konvička: Nové kresby

date of exhibition: 1991/11/07 - 1991/11/20
institution: Knihkupectví čs. Spisovatel
type of exhibition: autorská