Česká plastika

date of exhibition: 2008/10/09 - 2008/11/23
institution: Galerie Moderna
type of exhibition: kolektivní

notes:
uvedeni jen členové spolku Umělecké besedy