Česká kresba 3. Stanislav Kolíbal

date of exhibition: 1995/09/07 - 1995/10/29
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská