Introspekce

date of exhibition: 1997/09/52 - 1997/11/09
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní