Druhá příroda / Second nature

person, born
Vladíková (Nesázalová) Simona, 25. 1. 1969