Jaroslav Malina, Jan Schmid

date of exhibition: 1967/10/03 -
institution: Galerie na Karlově náměstí
type of exhibition: kolektivní