Členové Umělecké besedy

date of exhibition: 1928/03/05 - 1928/03/25
institution: Obchodní akademie
type of exhibition: kolektivní