Malíři a sochaři Umělecké besedy 400. členská výstava za léta 1946 - 1946

date of exhibition: 1946/12
institution: Alšova síň Umělecké besedy
type of exhibition: kolektivní