Plastiky a kresby Vincence Vinglera

date of exhibition: 1950/12/12 - 1951/01/12
institution: Alšova síň Umělecké besedy
type of exhibition: autorská