Členska výstava V. O. Umělecké Besedy

date of exhibition: 1942/10/04 - 1942/10/24
institution: Alšova síň Umělecké besedy
type of exhibition: kolektivní