Lev Šimák: Z malířova deníku

date of exhibition: 1949/10/12 - 1949/11/06
institution: Alšova síň Umělecké besedy