Lev Šimák: Z malířova deníku

Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
  Výstavy UB (1863 - 1951)
Text
published, title (subtitle)
1949   Malířův optimismus (Lev Šimák)