Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský

date of exhibition: 1960/12
institution: Alšova síň Umělecké besedy
type of exhibition: kolektivní