Igor Benca: Grafika (Recyklácie)

date of exhibition: 2006/11/22 - 2006/12/17
institution: Štátna galéria v Banskej Bystrici
type of exhibition: autorská