Transfer

date of exhibition: 2009/01/28 - 2009/03/01
institution: Dům pánů z Kunštátu
type of exhibition: kolektivní