Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall: Fotografie v Československu 1969 - 1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 2008/11/14 - 2009/02/15
institution: Pražákův palác
type of exhibition: kolektivní