DOX & Holešovice. Místa v pohybu

date of exhibition: 2009/02/04 - 2009/04/06
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní

notes:
rampa
-
bez zahájení
-
Průmyslová architektura se díky popularizačnímu úsilí odborníků i využívání ve výrazných developerských projektech těší rostoucímu zájmu veřejnosti. Pražské čtvrti Karlín a Holešovice patří k předním příkladům tohoto trendu. Samotné centrum DOX vyrostlo na místě průmyslového komplexu z počátku 20. století a patří ke špičkovým příkladům citlivého zhodnocení industriálního dědictví.
Výstava zachycuje průběh stavby centra DOX v kontextu urbánního prostředí dolních Holešovic a jejich historických proměn. Pomocí obrazové a textové instalace se zde evokují vzájemně spjaté příběhy topografie a historie jedné městské části a současně naznačují otázky spjaté s urbánní revitalizací a proměnou bývalých průmyslových čtvrtí. Transformace původního komplexu továrny v centrum současného umění je metamorfózou forem i funkcí, která se stává symbolem proměny celých dolních Holešovic.
Výstava se nachází na rampě a koridoru 2. patra a mezipatra vedoucímu ke kavárně DOX. Fotografie Holešovic jsou součástí projektu fotodokument.cz a jejich autory jsou Jan Bezucha, Michaela Brachtlová, Ondřej Bouška, David Stecker, fotografie stavby centra DOX jsou od architekta centra DOX Ivana Kroupy, autory výstavy jsou Jaroslav Anděl, Věra Marešová a Leoš Válka. Výstava potrvá do 4. dubna 2009.
V průběhu konání výstavy se koná přednáškový cyklus věnovaný industriálnímu dědictví a proměnám Holešovic.
www.doxprague.org