Tvůrčí skupina Etapa

date of exhibition: 1961/07/28 - 1961/08/27
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní