Pavel Matela: Reunion of Strangers

date of exhibition: 2009/04/09 - 2009/04/24
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: autorská

notes:
Slovo autora k výstavě:
"Mým původním záměrem bylo vytvoření studie ironizující moderní a divácky atraktivní metodu tvorby fotografického obrazu. Ta spočívá v kombinaci pseudovědeckého přístupu k umělecké tvorbě (sociologicko-dokumentární aspekt), stavby obrazu poplatné principům modernistické fotografie a použití techniky digitální montáže. Naplněním subverzivního cíle je úspěch vystavených fotografií v renomované fotografické soutěži, kde porota hodnotila právě tyto "kvality". Otázkou ovšem je, zda-li se mi nakonec nevědomky nepodařilo otevřít některou ze závažných otázek, které se současné fotografie skutečně dotýkají."
zdroj - www.skolska28.cz