Pode Bal: Briefs

date of exhibition: 2008/12/21 - 2008/02/01
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní

notes:
rampa
-
Výstava "Briefs" mapovala 10 let činnosti skupiny Podebal. Na výstavě byly k vidění ukázky z nerealizovaných projektů skupiny Podebal.
Skupina Pode Bal je pravděpodobně nejprovokativnější a nejmedializovanější česká výtvarná skupina. Poprvé tato skupina výrazně rozvířila hladinu roku 2000 výstavou Malík urvi. Tehdy Pode Bal vystavil 36 portrétů špičkových politiků a společensky činných osob, které zaujímali významné posty a zároveň se zdiskreditovali během totality spoluprací s StB nebo funkcemi v KSČ.
Pode Bal v Česku etabloval tzv. politické umění. „Skupina Pode Bal repolitizovala uměleckou scénu, výrazně se angažovala v diskusích okolo protidrogového zákona, tabuizovaných problémů spojených s odsunem sudetských Němců a v kritice uměleckých institucí“, napsal Jiří Ševčík do mezinárodní publikace East Art Map. V této publikaci byl Pode Bal spolu s několika dalšími Čechy zařazen mezi nejdůležitější výtvarné umělce působící po 2. světové válce ve východoevropském regionu.
www.doxprague.org