Pavel Sukdolák: Grafika - kresby, Bohumil Eliáš: Skleněné objekty

date of exhibition: 1993/10/13
institution: Galerie U prstenu
type of exhibition: kolektivní